Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
Informacje dla uczniów
Kto może zostać uczniem
Na czym polega nauka
Harmonogram działań
Wykaz dokumentów
Podstawy programowe

Egzaminy
Egzaminy czeladnicze
Egzaminy mistrzowskie

Informacje dla zakładów szkolących
Informacje podstawowe

Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Kto może zostać uczniem nauki zawodu w naszym Cechu?
Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu prowadzi szkolenie uczniów w zawodach:
  • fryzjer,
  • fotograf,
  • stolarz,
  • tapicer.

Kandydat do nauki zawodu musi spełnić następujące warunki:

  • Ukończone gimnazjum.
  • Nauka zawodu dotyczy młodocianych- czyli osób, które w dniu rozpoczęcia nauki zawodu mają ukończone 16 lat, ale nie ukończyły 18 lat.
    Uwaga: Kandydat, który do dnia rozpoczęcia nauki nie ukończy 16 lat- musi posiadać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości podjęcia nauki w zawodzie. Nie jest możliwe rozpoczęcie nauki zawodu przez osoby, które skończyły 18 lat!
  • Stan zdrowia bez przeciwwskazań do pracy w zawodzie - potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.