Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
Informacje dla uczniów
Kto może zostać uczniem
Na czym polega nauka
Harmonogram działań
Wykaz dokumentów
Podstawy programowe

Egzaminy
Egzaminy czeladnicze
Egzaminy mistrzowskie

Informacje dla zakładów szkolących
Informacje podstawowe

Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Dokumenty na egzamin czeladniczy
Dokumenty dla uczniów
Podstawy programowe dla zawodów: Polityka bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych