Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
Informacje dla uczniów
Kto może zostać uczniem
Na czym polega nauka
Harmonogram działań
Wykaz dokumentów
Podstawy programowe

Egzaminy
Egzaminy czeladnicze
Egzaminy mistrzowskie

Informacje dla zakładów szkolących
Informacje podstawowe

Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Egzaminy czeladnicze
Dokumenty do egzaminu
Terminy egzaminów
Zawód Praktyczny Teoretryczny
STOLARZ 22.06-31.07.2015 01.09.2015 (pisemny i ustny)
TAPICER 22.06-31.07.2015 08.09.2015 (pisemny i ustny)
FOTOGRAF 22.06-31.07.2015 08.09.2015 (pisemny i ustny)
FRYZJER cały egzamin praktyczny i teoretyczny w jednym dniu
I grupa- 31.08.2015
II grupa- 01.09.2015
III grupa- 03.09.2015