Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
Informacje dla uczniów
Kto może zostać uczniem
Na czym polega nauka
Harmonogram działań
Wykaz dokumentów
Podstawy programowe

Egzaminy
Egzaminy czeladnicze
Egzaminy mistrzowskie

Informacje dla zakładów szkolących
Informacje podstawowe

Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Harmonogram działań
  1. Wizyta w Biurze Cechu - kandydat otrzyma wykaz zakładów rzemieślniczych naszego Cechu , uprawnionych do szkolenia młodocianych oraz niezbędne druki i informacje.
  2. Wyszukanie zakładu rzemieślniczego, który zapewni praktyczna naukę zawodu - Zakład wyda kandydatowi zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu - druki zaświadczeń - do pobrania w Biurze Cechu lub na stronie internetowej.
  3. Złożenie w Biurze Cechu dokumentów - kandydat przyjęty do szkoły zawodowej składa w Biurze Cechu dokumenty do umowy o naukę zawodu.
  4. Podpisanie umowy - kandydat wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym przychodzi do biura Cechu i podpisuje umowę o pracę w celu nauki zawodu.
  5. Dostarczenie podpisanej umowy - Zawartą umowę kandydat zanosi do pracodawcy do szkoły zawodowej. Niewykonanie powyższych zadań spowoduje skreślenie kandydata z listy uczniów.
Kontakt w sprawie nauki zawodu:
Biuro Cechu przyjmuje kandydatów do nauki zawodu w godzinach:
9:00 - 14:00
od poniedziałku do piątku w pokoju 108 (I piętro).
Tel.: 71 344 44 10,
Tel.: 71 344 44 19
E-mail: aldona@cechwroclaw.pl