Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
Informacje dla uczniów
Kto może zostać uczniem
Na czym polega nauka
Harmonogram działań
Wykaz dokumentów
Podstawy programowe

Egzaminy
Egzaminy czeladnicze
Egzaminy mistrzowskie

Informacje dla zakładów szkolących
Informacje podstawowe

Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Na czym polega nauka zawodu?
Nauka zawodu obejmuje:
  • Naukę praktyczną- w zakładach rzemieślniczych naszego Cechu. W biurze Cechu kandydat zawrze z zakładem rzemieślniczym umowę o pracę w celu nauki zawodu.
  • Naukę teoretyczną - w zasadniczej szkole zawodowej lub na płatnym kursie w Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu.
    Szczegółowe informacje na temat nauki teoretycznej:
Od 1.09.2012 nauka w zawodach: fryzjer, stolarz, tapicer oraz fotograf trwa 3 lata.

(wcześniej nauka w zawodach: fryzjer, stolarz, tapicer - 3 lata, nauka w zawodzie fotograf - 2 lata)