Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
O Cechu
Informacje ogólne, historia
Organy statutowe
Członkostwo w Cechu
Wymagane dokumnety
Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu - Organy statutowe

Kadencja 2016-2020

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych we Wrocławiu

Starszy Cechu: Teresa Paprocka
Podstarszy Cechu: Wiesława Domalaczna
Członkowie: Maria Naskręt - Cwynar
Teresa Oleniasz
Beata Pałczyńska - Czop

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Julita Sikorska
Członkowie: Agnieszka Hryniewicz
Beata Charęza - Janusińska

Sąd Cechowy

Przewodniczący: Eliza Ożga
Członkowie: Lilla Gutowska
Bronisława Nowak

Delegaci Cechu na Zjazd Izby

Teresa Paprocka
Wiesława Domalaczna
Rafał Szydłowski
Eliza Ożga

Kadencja 2012-2016

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych we Wrocławiu

Starszy Cechu: Teresa Paprocka
Podstarszy Cechu: Janina Tyrcz
Jan Maślanka
Maria Naskręt-Cwynar
Wiesława Domalaczna

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Bernard Kaczmarek
Członek komisji: Teresa Oleniasz
Członek komisji: Julita Sikorska

Sąd Cechowy

Przewodniczący: Tamara Gorczycka-Cader
Ewa Kasprzak
ELiza Ożga

Kadencja 2008-2012

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych we Wrocławiu

Starszy Cechu: Paprocka Teresa
Podstarszy Cechu: Tyrcz Janina
Podstarszy Cechu: Szczepaäski Stanisław
Sekretarz: Maślanka Jan
Skarbnik: Naskręt-Cwynar Maria
Członek Zarządu: Domalaczna Wiesława
Członek Zarządu: Wojno Aleksander

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Kosela Teresa
Członek komisji: Kaczmarek Bernard
Członek komisji: Sikorska Julita

Sąd Cechowy

PrzewodniczYcy: Ożga Eliza
Pałczyńska Danuta
Kasprzak Władysława