Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
O Cechu
Informacje ogólne, historia
Organy statutowe
Członkostwo w Cechu
Wymagane dokumnety
Pomieszczenia Biurowe do wynajęcia

Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w centrum Wrocławia od 11 m2 do 32 m2. Lokale do wynajęcia mieszczą się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 we Wrocławiu.

Informacje o pomieszczeniach biurowych udziela biuro Cechu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 we Wrocławiu, tel. 71-344-44-19.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Cechu w godz. od 8:00 do 15:00 celem umówienia się na oglądanie pomieszczeń.


Informacja ogólne

Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców.

Posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku oraz własnego statutu. Cech prowadzi działalność gospodarcza.

Organami cechu są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy.

Historia

Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu powstał w 1950 roku i zrzeszał zakłady rzemieślnicze nie zrzeszone w cechach branżowych.

Jednym z największych wydarzeń w naszej historii jest odbudowa kamieniczek przy ul. Kazimierza Wielkiego 9-15. Inicjatywę odbudowy podjęli rzemieślnicy zrzeszeni w naszym Cechu w latach 70- tych ubiegłego stulecia. Zostały odbudowane i odrestaurowane renesansowe kamieniczki stanowiące istotny element w zrewaloryzowanej starówce wrocławskiej. W tych zabytkowych obiektach znalazły swoją siedzibę miedzy innym i cechy wrocławskie

Nasz Cech należy do największych organizacji szkolących uczniów na terenie Dolnego Śląska. Najwybitniejsi przedstawiciele naszej organizacji biorą czynny udział w pracy społecznej i zawodowej na szczeblu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego. Od lat fryzjerzy z naszego Cechu są organizatorami Dolnośląskich Mistrzostw we Fryzjerstwie oraz pokazów instruktażowych, których celem jest podnoszenie poziomu usług fryzjerskich w zakładach z terenu Dolnego Śląska.