Wynagrodzenie pracownika młodocianego CZERWIEC – SIERPIEŃ 2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  czerwiec 2023 – sierpień 2023 wynosi:

– klasa I 5% – 356,21 zł (netto 307,37 zł)
– klasa II 6% – 427,46 zł (netto 368,86 zł)
– klasa III 7% – 498,70 zł (netto 430,33 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 284,97 zł (netto 245,91 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 roku wyniosło: 7.124,26 zł