Wynagrodzenie pracownika młodocianego wrzesień – listopad 2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  wrzesień 2023 – listopad 2023 wynosi:

– klasa I   8% – 560,46 zł ( netto: 483,62 zł)
– klasa II   9% – 630,52 zł  (netto: 537,85 zł)
– klasa III   10% – 700,58 zł (netto: 587,94 z)
– przyuczenie OHP   7% – 490,40 zł (netto: 423,17 zł)m

Przeciętne wynagrodzenie w II  kwartale 2023 roku wyniosło: 7.005,76 zł

UWAGA – zgodnie z interpretacją prawniczą z dnia 01.10.2023 roku informujemy, że od wynagrodzenia pracowników młodocianych  klas II i III należy odprowadzić składkę zdrowotną.

Klasa II – kwota składki zdrowotnej wynosi 6,22 zł.

Klasa III – kwota składki zdrowotnej wynosi 16,59 zł.