Wpisy do rejestru odpadów

Urząd Marszałkowski prowadzi REJESTR wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tzw. BDO.

Powstaje pytanie czy nasze zakłady mają obowiązek rejestracji, a tym samym sprawozdawczości.

Jak zawsze w takich przypadkach odpowiedź nie jest jednoznaczna. Dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji dla danej konkretnej firmy prosimy o bezpośredni kontakt do Urzędu Marszałkowskiego  tel. 71 770 43 64, tel. 71 770 43 41  lub na infolinie 22 34 04 050 oraz 22 37 50 500. Usługa dostępna jest w godzinach 8-15.

Natomiast ogólnie rzecz biorąc większość naszych zakładów rzemieślniczych nie powinna podlegać wpisowi do rejestru, gdyż obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych. Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.
Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.

Kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile
nie przekraczają rocznie ilości określonych w tym rozporządzeniu.

Szczegółowe wykazy rodzaju i ilości zwolnionych odpadów oraz Objaśnienie Ministra Klimatu, w załączeniu.

 


Finał Konkursu FRYZURA TEMATYCZNA „WIOSNA IDZIE ULICAMI” realizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu w ramach dotacji Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu FRYZURA TEMATYCZNA „WIOSNA IDZIE ULICAMI” realizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu w ramach dotacji Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności.

Wszystkie nadesłane prace były piękne i kreatywne. Dziękujemy też Mistrzom szkolącym oraz rodzicom, którzy wspierali naszych Uczniów.
Nasza Komisja Specjalistów wyłoniła trójkę laureatów- co naprawdę nie było łatwe.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy udziału oraz nagrody.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej jesiennej edycji. Informacje jak zawsze pojawią się na naszej stronie www.cechwroclaw.pl oraz https://www.facebook.com/CechWroclaw

 

Wynagrodzenie pracownika młodocianego CZERWIEC – SIERPIEŃ 2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  czerwiec 2023 – sierpień 2023 wynosi:

– klasa I 5% – 356,21 zł (netto 307,37 zł)
– klasa II 6% – 427,46 zł (netto 368,86 zł)
– klasa III 7% – 498,70 zł (netto 430,33 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 284,97 zł (netto 245,91 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 roku wyniosło: 7.124,26 zł

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

Przypominamy, że jutro 25.05 czwartek na godzinę 10.00 zapraszamy Uczniów uczestników Konkursu
FRYZURA TEMATYCZNA
„WIOSNA IDZIE ULICAMI”
realizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych
we Wrocławiu w ramach dotacji
Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła
przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności-
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach zadania nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego
w rzemiośle określonego umową nr 69/PIR/Z2/2022
zadanie nr 2.1 Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży
do Biura Cechu (Kazimierza Wielkiego 9, Wrocław, pokój 105, I piętro) na wręczenie dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników konkursu. Przekazane zostaną również dyplomy podziękowania dla Mistrzów szkolących.
I oczywiście najważniejsze- na ogłoszenie wyników 3 Wygranych prac- zdobywców nagród głównych.
Nie możemy się doczekać. Do zobaczenia!
Jeżeli ktoś nie może być obecny w tym dniu zapraszamy w innym dniu po odbiór do Biura Cechu.

PIERWSZE PRACE- KONKURS FRYZJERSKI „WIOSNA IDZIE ULICAMI”

Spływają do nas pierwsze prace!
I od razu bardziej wiosennie!
Czekamy na kolejne.
Przypominamy, że ostateczny termin wysyłania prac osób które zgłosiły swój udział, mija 20 maja!
 
Organizacja: Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EGZAMIN PRAKTYCZNY FRYZJER- WAŻNE ZMIANY!

Dobre wiadomości dla zdających egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie fryzjer!

Do wykonania na egzaminie będzie mniej zadań.

Dwa obowiązkowe dla wszystkich: strzyżenie damskie z modelowaniem oraz strzyżenie męskie klasyczne z uczesaniem.

Jedno wylosowane z: trwała ondulacja lub fale lub pierścienie lub uczesanie fryzury wieczorowej.

W sumie 3 zadania. Szczegółowy opis zadań w tabeli poniżej.

No i w końcu długo przez nas oczekiwana i wypracowana zmiana. Zadania mogą być wykonywane na modelach lub główkach, a nie jak dotąd tylko na główkach.

TABELA_ZADANIA_praktyczne_zmiana czeladniczy_2023

Uczniowie odbywający praktyki u „nie-rzemieślników” zdają egzaminy w szkole, przed Komisją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie mają zapewnione całe wyposażenie niezbędne do zdawania egzaminu.
Informacje o tym egzaminie na stronie:

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 9 marca 2023 r. zmarł nasz Kolega Jan Maślanka.

Jako wieloletni członek naszego Cechu aktywnie działał na rzecz naszej organizacji i środowiska rzemieślniczego.
Jesteśmy Mu wdzięczni za każdą cenną radę, okazaną pomoc i wielkie wsparcie, a także za sumienną i rzetelną pracę w Zarządzie naszego Cechu.
Na zawsze zostanie w naszej pamięci.
 
Pogrzeb odbędzie się w środę 15 marca 2023 r. o godz. 11 na Cmentarzu Grabiszyńskim.
 
 

Dla zdających egzamin czeladniczy!

Aktualna baza pytań na egzamin FRYZJER.
Zadania praktyczne.
I jakie zawiadomienie dostaniecie i z jakimi informacjami.
Kto przerobi i poćwiczy
na piątkę zaliczy 😉

Terminy egzaminów czeladniczych 2023

Egzaminy czeladnicze odbędą się w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, na pl. Solnym 13.

Terminy:

  • tapicer- 21.04.2023- egzamin teoretyczny
  • stolarz- 27.04.2023- egzamin teoretyczny
  • fryzjer-  23.05 lub 27.05 lub 01.06 lub 05.06 lub 07.06.2023- egzamin teoretyczny i praktyczny
  • fotograf- 01.06.2023- egzamin teoretyczny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie Wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami,   W TYM POTWIERDZENIE OPŁATY najpóźniej do 15lutego. W przeciwnym razie uczeń nie przystąpi do egzaminu i tym samym nie skończy szkoły.

O szczegółach egzaminu- która data, godzina, co ze sobą wziąć, itp. poinformuje Izba pismem na adres domowy ucznia oraz e-mail.

W razie pytań prosimy o kontakt.