O CECHU

Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców. Posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku oraz własnego statutu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Cechu i KRS (do wglądu). Cech prowadzi działalność gospodarczą. Organami Cechu są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy.

Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu  zrzeszał zakłady rzemieślnicze niezrzeszone w cechach branżowych.

Aktualnie zrzeszamy zakłady prowadzące działalności w zakresie: fryzjerstwa, stolarstwa, fotografii i tapicerstwa.

Jednym z największych wydarzeń w naszej historii jest odbudowa kamieniczek przy ul. Kazimierza Wielkiego 9-15. Inicjatywę odbudowy podjęli rzemieślnicy zrzeszeni w naszym Cechu w latach 70- tych ubiegłego stulecia. Zostały odbudowane i odrestaurowane renesansowe kamieniczki stanowiące istotny element w zrewaloryzowanej starówce wrocławskiej. W tych zabytkowych obiektach znalazły swoją siedzibę miedzy innym cechy wrocławskie

Nasz Cech należy do największych organizacji szkolących uczniów na terenie Dolnego Śląska. Przedstawiciele naszej organizacji biorą czynny udział w pracy społecznej i zawodowej na wojewódzkim i krajowym.

Od lat fryzjerzy z naszego Cechu są organizatorami Mistrzostw we Fryzjerstwie oraz pokazów instruktażowych, których celem jest podnoszenie poziomu usług fryzjerskich w zakładach z terenu Dolnego Śląska. Ponadto organizujemy wyjazdy na najważniejsze imprezy branżowe w roku.

Osoby prowadzące zakłady szkolące, będące rzemieślnikami w myśl Ustawy o rzemiośle, muszą należeć do Cechu, natomiast przynależność nie rzemieślników jest dobrowolna.

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO NASZEGO CECHU?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 1. Pomoc w uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych i zawodowych do szkolenia uczniów.
 2. Udzielanie pomocy pracodawcom w rekrutacji uczniów do nauki zawodu.
 3. Pośrednictwo w zawieraniu umów o pracę z pracownikami młodocianymi oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji z tym związanej.
 4. Pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu:
  • refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • dofinansowań kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 5. Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

RZEPROWADZANIE EGZAMINÓW CZELADNICZYCH

Za pośrednictwem Cechu kompletujemy i składamy dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Formularze są dostępne na naszej stronie internetowej – zakładka Egzaminy czeladnicze.

DORADZTWO, INFORMACJE I SZKOLENIA DLA ZAKŁADÓW NALEŻĄCYCH DO CECHU

Bezpłatne doradztwo, informacje i szkolenia z z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, nauki zawodu i innych.

PROMOCJA ZAKŁADÓW ORAZ SZYBKI PRZEPŁYW INFORMACJI DO CZŁONKÓW ORGANIZACJI

 1. Strona internetowa www.cechwrocław.pl
 2. Facebook www.fb.com/CechWroclaw/
 3. Spotkania integracyjne, branżowe, wycieczki.
 4. Zawsze mile widziane wizyty w biurze Cechu!

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ

Osoby zainteresowane zrzeszeniem zapraszamy do biura Cechu,

Tel. 71/344-44-19
e-mail: cechwroclaw@cechwroclaw.pl

gdzie uzyskają Państwo wszystkie informacje na temat warunków zrzeszenia, wymaganych dokumentów, zasad, itp.

Skip to content