NAUKA ZAWODU

Po ukończeniu szkoły podstawowej trzeba podjąć decyzję – Co dalej? Na dzisiejszym rynku pracy niezwykle ważny i ceniony, także finansowo, jest tzw. fach w ręku. Kończąc szkołę branżową I stopnia i mając tytuł czeladnik można naprawdę wybierać w ofertach pracy.

Do dziś niestety pokutuje jeszcze mit o „uczniach zawodówki”, tych niby gorszych. Ale to tylko mit! Wybierając szkołę branżową- była zawodowa, zdobywa się konkretny zawód. Rynek pracy stoi przed absolwentami otworem, także w całej Europie i na świecie, gdzie dyplomy czeladnicze są wyjątkowo cenione.

Poza tym uczęszczanie do szkoły branżowej wcale nie zamyka drogi dalszej edukacji.

Nasi absolwenci często kończą później technika, studium, zdają maturę i nawet kończą studia. A jednocześnie mają już konkretny zawód i stabilizacje finansową.

Trzeba pamiętać, że uczniowie zajęcia teoretyczne odbywają w szkole, a praktyczne w zakładzie. Ucząc się zawodu jest się uczniem- w szkole i jednocześnie pracownikiem- podpisujemy umowę o pracę, otrzymujemy wynagrodzenie, itp.

Jeżeli absolwent szkoły podstawowej chce kontynuować naukę w szkole branżowej i uczyć się zawodu:

FRYZJER, STOLARZ, TAPICER I FOTOGRAF

To zapraszamy do naszego Cechu.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

KROK 1

W terminie rekrutacji załatwić wszelkie formalności w danej szkole, we Wrocławiu naukę teoretyczną w tych zawodach można podjąć m.in.

Szkoła ta jest dla osób, które planują zdobyć zawód poparty konkretną wiedzą oraz umiejętnościami. Dzięki zajęciom praktycznym można zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki. Wśród ponad 50 kierunków kształcenia jakie proponujemy na pewno odnajdzie się swoją ścieżkę edukacji. Po ukończeniu szkoły jest się w pełni przygotowanym do znalezienia atrakcyjnej pracy w zawodzie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji. Przygotowanie zawodowe uczniów branżowej szkoły składa się z dwóch części: części praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym; części teoretycznej, realizowanej w szkole branżowej i w systemie pozaszkolnym – na kursach dokształcających.

KROK 2

Zgłosić się jak najszybciej do biura Cechu, aby znaleźć praktykę w zakładzie i pobrać potrzebne do tego dokumenty, jak wykaz szkolących zakładów, Kwestionariusz ucznia. Można to zrobić osobiście w siedzibie Cechu lub mailowo: crr_aldona@poczta.onet.pl

KROK 3

Po znalezieniu zakładu gdzie będzie odbywać się praktyka i wynikach naboru do szkoły należy w biurze Cechu złożyć:

  • Kwestionariusz osobowy ucznia – [POBIERZ DRUK]
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Zgoda na przetwarzanie danych przez Cech – [POBIERZ DRUK]
  • W przypadku osób które nie mają skończone 15 lat w tym roku kalendarzowym – zgoda rodzica na podpisanie umowy – [POBIERZ DRUK]

KROK 4

Udać się do Sanepidu ( dotyczy zawodu fryzjer ) i wykonać badanie sanitarno-epidemiologiczne, we Wrocławiu na ul. Składowej 1/3 , tel. 71/328-70-55

http://www.wsse.wroc.pl/page.php?gID=mikrobiologia

KROK 5

Jeżeli uczeń nie ma skończonych 15 lat udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. O opinię należy wystąpić jak najszybciej, ponieważ w czasie wakacji poradnie są często nieczynne.

Wykaz poradni we Wrocławiu – [POBIERZ WYKAZ]

KROK 6

Podpisanie umowy – kandydat wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym przychodzi do biura Cechu i podpisuje umowę o pracę w celu nauki zawodu. Do podpisania umowy należy dostarczyć:

  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy wystawione przez lekarza dla zakładu rzemieślniczego, w którym kandydat będzie odbywał praktykę.
  • Skierowanie do lekarza wypełni zakład rzemieślniczy – [POBIERZ DRUK]
  • Orzeczenie lekarza dla celów sanitarno-epidemiologicznych- dotyczy tylko kandydatów do nauki fryzjerstwa.
  • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – taką opinię musi przedstawić kandydat, który w dniu rozpoczęcia nauki nie będzie miał ukończone 14 lat.

KROK 7

Podpisaną Umowę oddać do Cechu, a następnie dostarczyć do szkoły.

UWAGA – WAŻNE!

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ JAK NAJSZYBCIEJ,
NAJPÓŹNIEJ DO 31.08!

Niewykonanie powyższych zadań spowoduje skreślenie kandydata z listy uczniów.

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

Biuro Cechu znajduje się pod adresem:

ul. Kazimierza Wielkiego 9
50-077 Wrocław

Przyjmuje kandydatów do nauki zawodu:

Pon-Pt w godzinach 9:00 – 14:00
w pokoju 107 (I piętro).

WEJŚCIE OBOK SKLEPU „ŻABKA”
NIEDALEKO KINA NOWE HORYZONTY (dawny HELIOS)

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście:

tel. 71/ 344 44 19
e-mail: crr_aldona@poczta.onet.pl

lub na naszych stronach:

www.cechwroclaw.pl
www.facebook.com/CechWroclaw

Prosimy pamiętać, że do naszego Cechu zgłaszają się tylko kandydaci do nauki zawodu:

FRYZJER, STOLARZ, TAPICER I FOTOGRAF.

O tym, gdzie znaleźć pozostałe zawody poinformuje szkoła branżowa.

Skip to content