Dla zdających egzamin czeladniczy!

Aktualna baza pytań na egzamin FRYZJER.
Zadania praktyczne.
I jakie zawiadomienie dostaniecie i z jakimi informacjami.
Kto przerobi i poćwiczy
na piątkę zaliczy 😉