Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. należy stosować wyłącznie kasy on-line. Warto więc już zainteresować się jej nabyciem. Aby zakończyć pracę starej kasy i nabyć nową najlepiej skontaktować się z dotychczasowym serwisem.

Zmieniając urządzenie na on-line, należy zlikwidować dotychczasową kasę w następujący sposób:

  • wystawienie raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego (miesięczny);
  • przy pomocy serwisanta wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie protokołu
  • złożenie protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni , do właściwego  naczelnika urzędu skarbowego;
  • złożenie do właściwego  naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy

Na zakup kasy on-line  możliwe jest uzyskanie zwrotu do 700 zł (nie więcej niż 90% ceny zakupu kasy), jeśli kasa zostanie zainstalowana w terminie!!!

Zwrot wykazuje się w ramach rozliczenia VAT.  Ulgę trzeba będzie jednak zwrócić, jeśli:

  • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestanie się używać kasy on-line
  • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewni się  połączenia umożliwiającego przesyłanie danych
  • nie zgłosi się kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata

Prawo do odliczenia przysługuje też podatnikom, którzy już raz skorzystali z tzw. „ulgi” przy nabyciu pierwotnych kas, jak również nie mają obowiązku zwrotu ewentualnej wcześniejszej ulgi, jeżeli spełniają obowiązujące wtedy warunki.

Nowością w obsłudze kas on-line jest konieczność stałego połączenia z internetem oraz brak dotychczasowej archiwizacji danych, gdyż wszystkie dane z kasy są przesyłane na bieżąco.

Prosimy sprawdzić czy mają Państwo możliwość połączenia z internetem, gdyż jest to bardzo ważne!

Pozostałe obowiązki dotyczące obsługi kas tj. wystawianie i wydawanie paragonów, kontrola pracy kasy, raporty dobowe i miesięczne, przeglądy techniczne, przechowywanie książki kasy, wymiana pamięci kasy, nie uległy zmianie.