Komunikat MRPiPS oraz MEN ws. pracowników młodocianych

Poniżej przekazujemy Komunikat MRPiPS oraz MEN ws. pracowników młodocianych.