OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

Przypominamy, że jutro 25.05 czwartek na godzinę 10.00 zapraszamy Uczniów uczestników Konkursu
FRYZURA TEMATYCZNA
„WIOSNA IDZIE ULICAMI”
realizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych
we Wrocławiu w ramach dotacji
Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła
przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności-
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach zadania nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego
w rzemiośle określonego umową nr 69/PIR/Z2/2022
zadanie nr 2.1 Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży
do Biura Cechu (Kazimierza Wielkiego 9, Wrocław, pokój 105, I piętro) na wręczenie dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników konkursu. Przekazane zostaną również dyplomy podziękowania dla Mistrzów szkolących.
I oczywiście najważniejsze- na ogłoszenie wyników 3 Wygranych prac- zdobywców nagród głównych.
Nie możemy się doczekać. Do zobaczenia!
Jeżeli ktoś nie może być obecny w tym dniu zapraszamy w innym dniu po odbiór do Biura Cechu.