CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

we Wrocławiu

AKTUALNOŚCI

Najnowsze wieści z Cechu

Wpisy do rejestru odpadów

Finał Konkursu FRYZURA TEMATYCZNA „WIOSNA IDZIE ULICAMI” realizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu w ramach dotacji Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

POMIESZCZENIA BIUROWE DO WYNAJĘCIA

Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe w centrum Wrocławia: od 11 m2 do 32 m2.

Lokale do wynajęcia mieszczą się w budynku przy:
ul. Kazimierza Wielkiego 9 we Wrocławiu.

Informacje o pomieszczeniach biurowych udziela biuro Cechu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 we Wrocławiu, tel. 71-344-44-19. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Cechu w godz. od 9:00 do 14:00 celem umówienia się na oglądanie pomieszczeń.

Skip to content