Wynagrodzenie pracownika młodocianego Marzec – Maj 2024

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  marzec 2024 – maj 2024 wynosi:

– I rok nauki   8% – 603,23 zł ( netto: 518,21 zł )
– II rok nauki  9% – 678,63 zł ( netto: 572,23 zł )
– III rok nauki  10% – 754,04 zł ( netto: 626,26 zł ).


– przyuczenie OHP   7% – 527,83 zł ( netto: 455,46 zł )