Wynagrodzenie pracownika młodocianego czerwiec – sierpień 2024

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  czerwiec 2024 – sierpień 2024 wynosi:

– I rok nauki   8% – 651,79 zł ( netto: 553,15 zł )
– II rok nauki  9% – 733,26 zł ( netto: 611,38 zł )
– III rok nauki  10% – 814,74 zł ( netto: 669,79 zł ).


– przyuczenie OHP   7% – 570,32 zł ( netto: 492,14 zł )