Wynagrodzenie pracownika młodocianego za grudzień 2023 – luty 2024

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  grudzień 2023 – luty 2024 wynosi:

– I rok nauki   8% – 575, 60 zł ( netto: 496,69 zł)
– II rok nauki  9% – 647, 55 zł  (netto: 550,01 zł)
– III rok nauki  10% – 719, 50 zł (netto: 601,55 zł)


– przyuczenie OHP   7% – 503,65 zł (netto: 434,60 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w III  kwartale 2023 roku wyniosło: 7.194,95 zł

UWAGA – od wynagrodzenia pracowników młodocianych  klas II i III należy odprowadzić składkę zdrowotną.

Klasa II – kwota składki zdrowotnej wynosi 8,77 zł.

Klasa III – kwota składki zdrowotnej wynosi 19,31 zł.