Terminy egzaminów czeladniczych

Terminy egzaminów czeladniczych:
fryzjer- 15.05, 23.05, 06.06 i 10.06.2024
fotograf- 31.05.2024
stolarz- 28.05.2024

Każdy uczeń otrzyma zawiadomienie z Izby Rzemieślniczej na adresy podane we Wniosku, z informacjami o terminie, godzinie, co ze sobą zabrać, itp.

Przypominamy, że baza pytań i informacje o egzaminie znajdują się na naszej stronie
https://cechwroclaw.pl/egzaminy-czeladnicze/