DLA UCZNIA-  WAŻNE ZMIANY! 3 CECHOWE PRZYKAZANIA O NAUCE ZAWODU

  1. POWIADAMIAJ WYCHOWAWCĘ LUB CECH NATYCHMIAST O KAŻDYM ROZWIĄZANIU UMOWY

Przypominamy o  bezwzględnym obowiązku powiadamiania Szkoły lub Cechu o rozwiązaniu umowy. Jeżeli uczeń nie poinformuje o rozwiązaniu umowy z zakładem,  będzie pozbawiony możliwości kontunuowania nauki. Dlatego bardzo prosimy rozwiązanie umowy z pracodawcą natychmiast zgłaszać. Jest to kontrolowane  przez Inspekcję pracy i urzędy miasta w związku z obowiązkiem nauki do 18 roku życia. Niedopełnienie tych obowiązków może więc też skutkować karami finansowymi.

  1. PODPISUJ NOWE UMOWY Z DNIA NA DZIEŃ, BEZ ŻADNEJ PRZERWY
    W NAUCE

Przy zmianie zakładu pracy przez ucznia nie może być żadnego dnia przerwy w nauce. To oznacza, że każdy uczeń ostatniego dnia w danym zakładzie musi dostać świadectwo pracy,
a nowy zakład jeśli chce przyjąć ucznia musi podpisać umowę z kolejnym dniem.

Dlatego ważna jest natychmiastowa wizyta ucznia w Cechu po nową umowę i jej podpisanie. Nie ma możliwości podpisywania umów po kilku dniach, tygodniach, miesiącach!

Wszystkie umowy kończą się 31.08!  Nauka zawodu musi trwać  od 01.09 do 31.08! Nie są możliwe inne daty zawierania czy kończenia praktyk. Dlatego jak powyżej nie może być przerw w nauce w razie zmiany zakładu.

  1. WYPEŁNIAJ NA BIEŻĄCO DZIENNICZEK PRAKTYK

Przypominamy także o obowiązku wypełniania dzienniczków praktyk. Prosimy o pilnowanie tego, co pomoże w utrzymaniu kontaktu pomiędzy szkołą, uczniem i pracodawcą, a także zapobiegnie nierealizowaniu programu nauki, problemom z zakresem szkolenia czy wystawianiem ocen.

 

 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPILWOŚCI, POMYSŁU ZMIANY PRAKTYK,

PYTAŃ, PROBLEMÓW…CZEKAMY NA CIEBIE W CECHU