Plan zajęć praktycznych w roku szkolnym 2022/2023

I FA poniedziałek, wtorek fryzjer
I FB poniedziałek, wtorek fryzjer
I FC środa, czwartek fryzjer
I W poniedziałek, wtorek fotograf, stolarz
 
II FA poniedziałek, wtorek fryzjer
II FB poniedziałek, wtorek fryzjer
II FC środa, piątek fryzjer
II M poniedziałek, piątek fotograf, stolarz
 
III FA środa, czwartek, piątek fryzjer
III FB środa, czwartek, piątek fryzjer
III FC środa, czwartek, piątek fryzjer
III K środa, czwartek, piątek stolarz
III S środa, czwartek, piątek fotograf, tapicer