Dofinansowanie po zdanym egzaminie

Aktualna kwota dofinansowania kosztów wyszkolenia pracownika młodocianego po zdanym egzaminie wynosi 8 493,13 zł.
O możliwości odbioru przygotowanych Wniosków do złożenia do Urzędu Gminy, będziemy Państwa informować telefonicznie i e-mail.