Dokumentacja nowych uczniów

Każdy Uczeń rozpoczynający naukę otrzymał jeden egzemplarz umowy o pracę dla Pracodawcy. Powinien ją niezwłocznie dostarczyć do zakładu.
Poza umową Pracodawca otrzymuje komplet dokumentów , które należy wypełnić i przekazać do akt osobowych, m.in. Informacje o warunkach zatrudnienia, ryzyku zawodowym, itd.
Jeżeli w dokumentacji są braki- też jest taka informacja.
Przypominamy, że wszyscy uczniowie urodzeni w roku 2009 (nie ważne, w którym miesiącu) są zobligowani do dostarczenia Pracodawcy opinii z Poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Każdy uczeń zawodu fryzjer musi także wykonać badania sanepidowskie, na podstawie których lekarz medycyny pracy wyda zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.