Jak już wszyscy Państwo wiedzą, zmienił się system i aktualnie egzaminy czeladnicze odbywają się już w maju/czerwcu.

W związku z tym na początku roku- styczeń/luty będziemy przekazywać uczniom dokumenty egzaminacyjne, które trzeba złożyć w Cechu. Jednym z załączników będzie potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin.

Ponieważ dokumenty bez opłaty nie będą przyjmowane i dopuszczane przez Izbę Rzemieślniczą do egzaminu, zwracamy już teraz uwagę na konieczność dokonania opłaty na początku roku 2024.