Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych

Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych.

Zamiast dotychczasowych 5%, 6% i 7% w 1, 2 i 3 roku nauki, będzie to:

  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  •  nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

Dla porównania dziś obowiązujące stawki brutto

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 356,21 zł;
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 427,46 zł;
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 498,70 zł

wynosiły by według nowych zasad:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 569,94 zł zł;
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 641,18 zł;
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 712,43 zł.